Pokolenie Y

Pracownicy pokolenia Y (1980-2000) mają odmienne oczekiwania od swoich starszych kolegów. (1) By wykorzystać potencjał tkwiący w młodych ludziach – warto poznać millenialsów bliżej. Różne typy osobowości wymagają innych praktyk w codziennym zarządzaniu.

Cechy charakterystyczne – pokolenie Y (2)

●   wychowani w rosnącym standardzie życia i konsumpcji

●   szybkie tempo życia, zmiana jako stan normalny

●   niecierpliwi, chcą posiadać wszystko natychmiast

●   konserwatywni indywidualiści, chcą być samodzielni i dążą do samorealizacji

Mocne strony millenialsów

●   dobrze wykształceni, chcą się uczyć

●   ambitni, otwarci na zmiany

●   kreatywni

●   pewni siebie, świadomi swojej wartości

Słabe strony millenialsów

●   niechętnie podporządkowują się regułom/zasadom

●   mają problemy z przyjęciem krytyki i rozwiązywaniem konfliktów

●   mają nierealistyczne oczekiwania

●   zbytnio skoncentrowani na sobie

3 ważne przekonania millenialsów

Millenialsi poszukują własnego szczęścia i samospełnienia

Kariera lub stabilizacja zatrudnienia nie jest istotna dla millenialsów. Chcą brać udział w czymś użytecznym, wyjątkowym. Chcą realizować własne pasje, nawet jeśli jeszcze są nieodkryte. 1/3 badanych uważa, iż współczesna ścieżka kariery polega na częstych zmianach pracy. (1)

Nie dać się sprzedać!

Brak utożsamiania się z firmą. Przywiązują się do zadań, ludzi, ale nie do pracodawcy, gdyż nie utożsamiają się z fimą. (1) Uwaga na jakiekolwiek marchewki i kijek! Są na to wrażliwi. Mogą reagować agresywnie.

Lojalność – a co to jest?

Żyją tu i teraz. Potrafią zaangażować się w pracy i efektywnie realizować zadania, pod warunkiem, że są zgodne z ich zainteresowaniami. (98,7%). Uważają siebie za kogoś wyjątkowego (74,8%). O pracy myślą w krótkiej perspektywie. Sceptycznie podchodzą do lojalności. Bo niby dlaczego? Praca ma dawać przyjemność, zapewniać dużo pieniędzy, np na podróżowanie (94,6%).

4 typy millenialsów – w uproszczeniu (3)

Mierni pracownicy

Charakteryzują się niskimi aspiracjami zawodowymi, brakiem pewności siebie oraz małą skutecznością podejmowanych działań. W sytuacji wyzwań zawodowych łatwo się zniechęcają, doświadczają frustracji i brakuje im odwagi w działaniu. Są źle zorganizowani i mają problemy z podejmowaniem decyzji zawodowych. Mierni pracownicy w pracy powinni być mobilizowani i poddawani kontroli.

Wykonawcy zadań

Przeciętne aspiracje zawodowe, umiarkowana pewność siebie, średni poziom organizacji pracy. Pracują najlepiej w sytuacji, gdy ktoś zleca im wykonanie pracy i nie muszą sami inicjować własnej aktywności. Nie lubią, gdy są nadmiernie kontrolowane, ale nie można im zlecać profesjonalnych zadań bez wyrywkowej kontroli. Z wykonawcami zadań w pracy powinno się pracować nad ambicją i planami na przyszłość.

Sfrustrowani trudnościami

Przeciętne ambicje, umiarkowana pewność siebie i słaba organizacja własnych działań. Przeciętny poziom zainteresowań i umiarkowane poszukiwanie wyzwań, średnia gotowość do podjęcia ryzyka. Niska kontrola zachowania uniemożliwia spożytkowanie kompetencji i skuteczne pokonywanie przeszkód. Podczas wykonywania zadań mogą doświadczać frustracji, której źródłem jest słaba wola. Sfrustrowani pracownicy od swojego szefa oczekują, że pomoże im zwiększyć wytrwałość oraz kontrolę nad sobą.

Skuteczni szefowie

Wysokie ambicje, duża pewność siebie, dobra organizacja pracy. Osoby te mają aspiracje zawodowe i dążą do awansu. W podejmowanych zadaniach są skuteczne, wytrwałe i nastawione na sukces. Realizują swój potencjał zawodowy i preferują zadania, za które mogą wziąć odpowiedzialność. Skuteczni szefowie w pracy oczekują przede wszystkim inspiracji, przestrzeni i wyzwań. 

Wśród młodych kobiet jest więcej skutecznych szefów niż wśród młodych mężczyzn. Jednocześnie miernych panów jest więcej niż miernych pań. No i co powiecie młodzi panowie? 🙂

Oczekiwania millenialsów wobec szefa i pracy (1)(2)

Atmosfera + samorealizacja = większa lojalność

●   Wysokie, regularne wynagrodzenie

●   Równowaga między pracą a życiem osobistym

●   Rozliczanie za osiągane rezultaty, a nie za czas

●   Praca ma dawać przyjemność

●   Elastyczny czas pracy

●   Możliwość rozwoju i samorealizacji

Jakim być szefem dla millenialsów?

Najgorszy szef wg opinii millenialsów to tradycyjny szef! Człowiek, który wydaje polecenia, kontroluje wykonanie zadań i dąży do podporządkowania. (1,9%)

Mało lubiany szef buduje relacje partnerskie (17,2%) lub jak trener prowadzi swój zespół, ustalając cele, zadania i je realizując.(14,2%) ??

Najbardziej lubiany szef to taki, który tworzy motywujące miejsce pracy. Powinien umieć wyznaczać granice, zachowując serdeczne kontakty, jednocześnie ciesząc się autorytetem. (66,7%)

Czego oczekują millenialsi od przyszłego szefa?

●   potrafi otwarcie i szczerze komunikować się (61,6% wskazań)

●   potrafi sprawiedliwie i obiektywnie ocenić pracę (59,6%)

●   godny szacunku i zaufania (49,1%)

●   jasno stawia zadania i określa oczekiwania (45%)

●   pomaga i wspiera realizować zadania (41,3%)

Artykuł jest fragmentem książki, którą piszę: #wymagamwięcej … od siebie, angażujące przywództwo

Źródła:

(1) [2015] Katarzyna Lila Gadomska, Pokolenie Y wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi (zbiór różnych badań)

(2) [2012] Sylwia Stachowska, Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y (1980-2000) (zbiór różnych badań)

(3) [2016] Waldemar Klinkosz – Motywacja osiągnięć aktywnych zawodowo