Jak analizować otoczenie, 5 sił Portera

Jak analizować otoczenie, 5 sił Portera

Pięć sił Portera to metoda opracowana przez amerykańskiego profesora ekonomii, Michaela Portera. Uważał, że można wskazać pięć sił, które opisują jak wygląda konkurencyjność w każdej branży. Pierwszy z czynników wskazanych przez M. Portera to siła rywalizacji...

Po co mi misja i wizja firmy?

Jeśli zastanawiasz się po co Ci misja i wizja to bądź pewien, że nie jesteś sam. Spotykam wielu przedsiębiorców, którzy zastanawiają się – po co im to? Spotykam również takich, którzy mają zdefiniowaną misję i wizję, bo… tak trzeba. Nie jest ona dla nich...
Analiza SWOT | TOWS

Analiza SWOT | TOWS

Dla dokonania diagnozy pozycji strategicznej firmy można wykorzystać analizę SWOT/TOWS. Narzędzie to pozwala poznać obecną pozycję strategiczną firmy. Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów. Strengths (mocne strony) Weaknesses (słabe strony) Opportunities (szanse...