Symulacja biznesowa Sycylia

Doświadczenie, które przyspiesza zmiany

Dla właścicieli firm, menedżerów i liderów, którzy:

 • są niezadowoleni z braku efektów po szkoleniu,
 • chcą, by członkowie zespołu bardziej angażowali się w rozwój biznesu, 
 • chcą, by pracownicy byli bardziej współodpowiedzialni,
 • chcą tworzyć firmę przyszłości – bardziej dynamiczną, samoorganizującą i uczącą się.

Nasze rozwiązanie jest symulacją biznesową, która zapewnia naukę poprzez doświadczanie – Activity Based Learning.

W przeciwieństwie do innych szkoleń – symulacja Sycylia™ pozwala w praktyce nabywać nowe kompetencje i buduje proaktywną postawę, podczas realizacji bardzo wymagającego projektu na sali szkoleniowej.

Jakie problemy rozwiązujemy:

 • ludzi trzeba prowadzić za rączkę
 • pracownicy nie myślą o celach firmy
 • trudności komunikacyjne w zespole
 • rozmywanie odpowiedzialności za zadania
 • brak konsekwencji
 • niska innowacyjność w zespole
 • brak dzielenia się wiedzą

Jakie potrzeby zaspokajamy:

 • lepsza samoorganizacja zespołów
 • lepsza komunikacja w trudnych sytuacjach
 • zbudowanie poczucia realizacji wspólnych celów
 • większa otwartość na zmianę
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
 • spojrzenie obszarowo na wyzwania, problemy
 • otwartość na nowe inicjatywy prowadzące do usprawnień
 • proaktywne podejście do rozwoju firmy/siebie

 Symulacja biznesowa Sycylia

Fabuła, historia

Fabuła

Uczestnicy symulacji „Sycylia” wcielają się w role kierowników działów firmy developerskiej. Jest menedżer projektu i są działy: projektowy, produkcyjny, zaopatrzenie, finanse, HR, jakość. Zadaniem uczestników jest zrealizowanie inwestycji (projekt nietypowej nieruchomości, wycena prac, harmonogram, realizacja). Presja jest wysoka, gdyż czas jest w tym projekcie kluczowym czynnikiem. Jest również duża presja na osiągnięcie celu.

Gracze dysponują materiałami i narzędziami do realizacji projektu. Wiedząc, jakie zadania mają wykonać – podejmują szereg decyzji. Podczas symulacji biznesowej uczestnicy zazwyczaj pracują jak najlepiej potrafią. Dzięki temu mogą natychmiast zobaczyć skutki swoich decyzji, zachowań.

Historia

Na Sycylii żyje pewien burmistrz, który jest znany ze swej przedsiębiorczości. Gdy zaczął zarządzać miastem – postawił sobie cel:

W ciągu 5 lat każda wolna działka na Sycylii znajdzie swojego inwestora!

Do spełnienia marzenia została mu ostatnia inwestycja, najtrudniejsza. Znalezienie developera, który wybudowałby perłę lokalnej architektury (centrum rozrywkowo-biznesowe) na … trójkątnym skrawku ziemi, otoczonym wodą i torfowiskiem. Niestety, żadna z firm budowlanych nie chce podjąć się inwestycji. Mówią, że się nie da.

Burmistrz odwiedza więc Europę w poszukiwaniu developera. Na jednym ze spotkań poznaje szefa polskiej firmy budowlanej, który gdy usłyszał opowieść i zobaczył szkic powiedział: Jak to się nie da!?

ACTIVITY BASED LEARNING

Najskuteczniejsza metoda rozwijania umiejętności.

Proces rozwoju kompetencji odbywa się poprzez aktywne działanie i doświadczenie. Uczestnicy biorą udział w symulowanej rzeczywistości, w trakcie której uczą się w praktyce doskonalić współpracę w zespole poprzez lepszą komunikację i współpracę.

Symulacje biznesowe zwiększają świadomość roli w procesie co pozwala na poszerzenie perspektywy biznesowej „z drzewa do całego lasu”.

 

 • wysoki poziom realizmu
 • podejmowanie wzajemnie oddziałujących decyzji
 • klarowne ilustrowanie zależności i nacisk na nowe sposoby myślenia
 • dyskusja nad najważniejszymi problemami zarówno w zespole, jak i między uczestnikami
 • bezpośrednie odniesienie do biznesu
 • skoncentrowanie na wynikach
 • zdolność do budowania więzi i wspierania pracy zespołowej
 • wzrost świadomości roli w procesie

PEŁEN CYKL ZMIANY

W dobie motywacyjnego, śmieciowego jedzenia, które pozostawia w głowie jedynie myśl: możesz osiągnąć wszystko – my pomagamy przeprowadzić zmianę, w praktyce.

W trakcie trwania symulacji biznesowej przejdziecie pełen cykl zmiany, doświadczając na własnej skórze uczucia zwątpienia, porażki.

Przygotujcie się na najgorsze i najlepsze: zdenerwowanie, frustrację, złość, łzy, nadzieję, zadowolenie i radość.

 Obszary rozwojowe

Nasi Klienci mówią, że Sycylia™ otwiera oczy na mocne i słabe strony zespołu

Komunikacja

Uczestnicy uczą się w praktyce skuteczniej komunikować między sobą. Uczą się rozmawiać w trudnych sytuacjach, nawet konfliktach.

Współpraca

Na sukces w projekcie pracuje wiele działów, osób (PM, finanse, produkcja, zaopatrzenie, dział projektowy, HR, jakość). Uczestnicy w praktyce uczą się lepszej współpracy!

Doskonalenie

Podejmowanie decyzji, popełnianie błędów,
wyciąganie wniosków, proponowanie usprawnień

Samoorganizacja

Uczestnicy uczą się konsultować ze sobą dezycje, wyciągać wspólnie wnioski z porażek i proponować nowe rozwiązania do przetestowania.

KOMUNIKACJA

Trudności komunikacyjne w zespołach powodują niezrozumienie, frustrację. Z naszego doświadczenia wynika, że zespoły mają trudności z precyzyjnym określaniem oczekiwań względem siebie, uzgodnieniem odpowiedzialności, egzekwowaniem i dawaniem informacji zwrotnych.

Symulacja umożliwia naukę skutecznej komunikacji w praktyce. Przekonywanie innych, aktywne słuchanie, budowanie zwięzłych komunikatów, upewnianie się czy rozmówca zrozumiał komunikat są podstawowymi, kluczowymi umiejętnościami wymaganymi do realizacji projektu.

Budowanie konstruktywnej informacji zwrotnej, pełne zrozumienie sytuacji i intencji innych oraz zachęcanie do otwartej, uczciwej rozmowy znacząco ułatwiają wyzwanie.

WSPÓŁPRACA

W dzisiejszych czasach wykorzystanie potencjału zespołu jest kluczem do skutecznej współpracy.

Uczestnicy symulacji uczą się przedkładania celów zespołu nad własne cele. Rozumieją jak ich indywidualna praca wpływa na wynik zespołu i całej firmy (współzależność). Uzgodnienie odpowiedzialności, procesu, wywiązywanie się ze wspólnych ustaleń i dzielenie się informacjami i wiedzą jest minimalnym wymaganiem by zrealizować projekt.

Na wyższym poziomie – proaktywnym, uczestnicy szukają współpracy z innymi w celu ciągłej poprawy efektywności. Uczą się w praktyce poznawać odmienne opinie, by wypracować wspólne podejście. Pojawia się nawet docenianie innych i zachęcanie do współpracy.

Doskonalenie

Inicjatywa i ciągłe doskonalenie to kompetencja, którą rozwijamy ciągle! Zdolność przewidywania przyszłych zdarzeń, samodzielne reagowanie na pojawiące się problemy oraz proponowanie usprawnień to elementy, którymi jest przeplatana nasza symulacja.

Uczestnicy podjęte decyzje zamieniają na działania. Muszą w terminie zrealizować projekt! W przypadku sytuacji kryzysowych uczą się działać szybko i skutecznie. W obliczu trudności i komplikacji – uczestnicy zmieniają sposób swojej pracy, zwiększając efektywność.

Symulacja Sycylia umożliwia odróżnianie spraw ważnych od mniej ważnych, pilnych od mniej pilnych. Wyzwanie, jakim jest ukończenie projektu zmusza do poszukiwania nowych sposobów działania. Bierność, brak podejmowania kluczowych decyzji są natychmiastowo pacyfikowane przez zespół.

Samoorganizacja

Który menedżer nie chciałby zespołu, który potrafi samodzielnie podejmować decyzje, dzielić się zadaniami, reagować na trudności i realizować wyzwania!?

Uczestnicy uczą się w praktyce organizowania i doskonalenia swojej pracy.

Symulacja biznesowa pokazuje jak zastępowanie hierarchicznego zarządzania – samoorganizacją przyczynia się do wzrostu efektywności.

 Opinie naszych Klientów

Budują w nas chęć dalszego doskonalenia symulacji

Warsztat Sycylia to była chyba najlepsza nasza decyzja biznesowa od początku istnienia firmy. Polecam wszystkim firmom – i małym i dużym – naprawdę warto.

To połączenie zdobywania bardzo cennych doświadczeń i wniosków, które pokazywane są na bazie wciągającej gry, która mimo tego, że jest wyczerpująca to wciąga i jest świetną zabawą.

Marek Gieorgica

Managing Partner, Clear Communication Group

Symulacja jest świetnym ćwiczeniem dla zespołów, które muszą ze sobą współpracować, sprawnie się komunikować i dążyć do określonych celów.

Pozwala ćwiczyć umiejętności zarządzania organizacją pracy, komunikacji, itd. Doświadczenie bardzo godne polecenia.

Magdalena Załubska-Król

Managing Partner, Clear Communication Group

Spotkanie dostarczyło naszym pracownikom wiele pozytywnych wrażeń, były momenty poczucia zwątpienia, porażki, ale także ogromnej radości z osiągnięcia wspólnego celu (…). Prowadzący zapewniali atmosferę w trakcie warsztatów, która sprzyjała wymianie doświadczeń, umożliwiała otwartą komunikację o problemach, czy swoich wątpliwościach. Szczególnie ważnym aspektem we współpracy (…) była bieżąca komunikacja, także po warsztatach. 

Z ogromną przyjemnością chciałabym polecić współpracę.

Ewa Kurek - Juś

Dyrektor ds. Telefonicznej Obsługi Klienta, Obszar Procesów Obsługi Klienta, Kruk S.A.

Symulacja Sycylia przeprowadzona przez Cztery P jest niewątpliwie unikalnym połączeniem zabawy i nauki. Wyzwala emocje, wskazuje na obszary do dalszej poprawy, obnaża wszystkie błędy – a tym samym uczy i zostaje w pamięci.

Pokazuje jak wiele zależy od zaangażowania indywidualnego uczestników, pracy zespołowej i otwartości na zmianę. Jej największą wartością jest uniwersalność w zastosowaniu. Można ją bowiem zastosować w pracy nad kompetencjami takimi jak: nastawienie na osiąganie celu, zarządzanie zmianą, komunikacja i praca zespołowa. Jest ona także świetnym narzędziem typu assesment center, gdyż pokazuje zachowania uczestników w różnych sytuacjach: pod presją czasu i wyniku, w sytuacjach współpracy i pracy indywidualnej, w obliczu zmian. W firmie BORG Automotive była ona istotnym elementem autorskiego programu rozwojowego potencjału w ramach Talent Management.

Polecam wszystkim zastosowanie w swoich organizacjach podejścia do nabywania nowych kompetencji i wiedzy jakie umożliwia symulacja Sycylia. Prowadzący doskonale wyłapują istotne zachowania i omawiają je w skuteczny dla odbiorcy sposób.

Współpraca przed, w trakcie i po symulacji Sycylia – jak najbardziej wzorowa. Polecam!

Magdalena Straub

HR Manager, BORG Automotive

Dzięki temu, że podczas trwania symulacji możliwe było testowanie nowych rozwiązań i usprawnień, od razu można było ocenić co się sprawdza, a o wymaga modyfikacji.

Dzięki analogii ćwiczenia do realnych sytuacji wprowadzenie nowo nabytych kompetencji na grunt codziennej pracy nie stanowiło problemu. Szkolenie zostało zaplanowane w taki sposób, że była to też po prostu świetna zabawa, angażująca uczestników.

Szkolenie przyniosło zaplanowane rezultaty, a trenerzy wykazali się wysokim poziomem umiejętności, zmysłem obserwacji i zrozumieniem sytuacji, a nie tylko wiedzą książkową. Potrafili adekwatnie reagować, pokazując szeroki wachlarz swoich kompetencji, a jednocześnie pozwalając grupie by sama dochodziła do konstruktywnych wniosków. Są też po prostu uśmiechniętymi, pełnymi energii – ale i spokoju – ludźmi, więc zbudowanie z nimi kontaktu nie stanowiło najmniejszego problemu.

Szczerze polecam szkolenia prowadzone przez trenerów Konrada Dębkowskiego i Jarosława Pudełka.

Anna Bilska

HR Manager, SUM Poland

 Opinie uczestników Symulacja Sycylia™

W niektórych wpisach zamieszczamy jedynie imię, ponieważ tak podpisały się osoby w ankietach.

„Duże wyzwanie i jeszcze większa satysfakcja! Kontakt ze swoim zespołem w zupełnie innym kontekście pozwala się oderwać i pomyśleć. Bardzo polecam”
Natalia Jungrav-Gieorgica

Project Manager, Clear Communication Group

„Symulacja bardzo ciekawa, zaskakująca w swojej konstrukcji, przemyślana i dopracowana w najdrobniejszych szczegółach. Jednym słowem – perfekcyjnie”
Marta

Lider zespołu, KRUK S.A.

„Znakomite ćwiczenie na to by ujawnić negatywne emocje, które towarzyszą nam w codziennej pracy i przekuć złe nawyki w umiejętne zarządzanie swoim czasem, projektem i zespołem”
Piotr Popa

Senior Project Manager, Clear Communication Group

„Projekt szkolenia genialny ze względu na analogię do realnego biznesu. Uwaga! Idealny jedynie dla uczestników, którzy są w stanie w pełni, w 100% zaangażować się podczas szkolenia”
Grzegorz Buszta

Menedżer sprzedaży, Alior Leasing

„Projekt ogólnie super, dla małej grupy osób. Rozwija się powoli i staje się bardzo ciekawy z dnia na dzień”
Piotr

Menedżer sprzedaży, Alior Leasing

„Symulacja pokazała w bardzo brutalny sposób nasze niedoskonałości. Uważam, że warto było obnażyć nasze problemy i uświadomić sobie obszary do poprawy. P.S. Szkoda, że jest tego tak dużo”
Sabina Stawska

Lider zespołu, KRUK S.A.

„Ciekawa i niezwykle angażująca symulacja. W formie zabawy możemy dzięki niej unaocznić sobie jakie są słabości w codziennej pracy w firmie”
Wojciech Dziewit

Senior Project Manager, Clear Communication Group

„Sycylia to mega ciekawe doświadczenie, które ciężko przeżyć gdzie indziej”
Kamil Malik

Menedżer sprzedaży, Alior Leasing

„Po raz pierwszy miałam okazję uczestniczyć w takich warsztatach i jestem miło zaskoczona. Pokazało tak naprawdę nad czym musimy popracować, aby wspólnie realizować cel”
Patrycja Denes

Lider Zespołu, KRUK S.A.

„Bardzo rozwojowa symulacja, pokazująca elementy wymagające poprawy w organizacji naszej pracy”
Mariusz Głód

Lider Zespołu, KRUK S.A.

„Projekt, który na pierwszy rzut oka nie ma nic wspólnego z wykonywaną pracą, pokazał bardzo dużo obszarów do rozwoju”
Damian Matła

Lider zespołu, KRUK S.A.

„Symulacja pokazuje w łatwy sposób nad jakimi elementami trzeba pracować w grupie uczestników. Sposób ujawnienia jest dość drastyczny, ale dzięki temu myślę, że może przynieść efekt”
Gosia

Lider Zespołu, KRUK S.A.

„Świetna zabawa, z której płyną praktyczne wnioski dla realnego biznesu. Wyjątkowy pomysł i świetna realizacja”
Agnieszka Jabłońska-Twaróg

Partner Zarządzający , Clear Communication Group

„Symulacja otwiera oczy. Zachęca do refleksji nad sobą. Angażuje wszystkie zmysły”
Ania

Lider zespołu, KRUK S.A.

„Pozwoliła zmierzyć się z zadaniami o których nie miałem dotychczas zielonego pojęcia. I pokazała jak można się szybko odnaleźć i dać radę wypełnić zadanie, które w pierwszym momencie mogło przerastać”
Sławomir Stawowski

Menedżer sprzedaży, Alior Leasing

„Było to dla mnie bardzo cenne, nowe doświadczenie, jestem teraz bardziej świadoma. Wiem, co chcę w sobie zmienić. Cieszę się, że wywołało to takie ogromne emocje”
Karolina

Lider zespołu, KRUK S.A.

„Wymagająca emocjonalnie, trudna, pokazująca mocne i słabe strony uczestników i relacji”
Monika

Lider zespołu, KRUK S.A.

„Super stop klatka dla zespołu, żeby zobaczyć co działa i co nie działa i nad tym popracować. SUPER”
Marta

Lider zespołu, KRUK S.A.

„W taki sposób powinny się odbywać warsztaty, aby do wniosków dochodzić samemu i uczyć się na błędach”
Beata

Lider zespołu, KRUK S.A.

„Bardzo ciekawe doświadczenie, w którym można się dowiedzieć bardzo cennych informacji o swojej osobie i kompetencjach”
Gosia

Lider Zespołu, KRUK S.A.

Wyniki badań wśród uczestników Symulacji Sycylia™

Skala 1-5

1 – zdecydowanie nie zgadzam się
2 – nie zgadzam się
3 – nie mam zdania
4 – zgadzam się

5- zdecydowanie zgadzam się

Najczęstsze oceny

Zawartość merytorczyna

Sposób prowadzenia szkolenia

Poziom realizacji oczekiwań