Turkusowe organizacje

Dlaczego warto pomyśleć o przejściu na wyższy poziom przywództwa i zarządzania?

Wielu liderów biznesu i konsultantów mówi, że obecny sposób zarządzania przestaje być efektywny. Pracownicy to potwierdzają. W firmach nadal dominuje strach, brak zaufania i zarządzanie oparte na starym powiedzeniu „j…ć, karać, nie wyróżniać”. Satysfakcja Pracownika w niektórych firmach nadal jest tematem abstrakcyjnym.

Nie ma się co dziwić, że motywacja, zaangażowanie są tłamszone w zarodku, zanim zaczną kiełkować. Pracownicy zaczynają tęsknym okiem spoglądać w stronę firm, które potrafią stworzyć kulturę organizacyjną, w której człowiek może przeżywać dobrostan. Kulturę, w której Pracownik staje się Współpracownikiem.

Wyzwania polskich firm

Polskie firmy, oprócz konkurowania ceną zaczynają konkurować innowacją, jakością produktu, usługi, obsługą Klienta. Do tego jest niezbędny zespół, który z pasją będzie wsłuchiwał się w Klientów, tworzył nowe rozwiązania i reagował na bieżącą sytuację na rynku.

Niskie zaangażowanie

Smutna wiadomość jest taka, że większość menedżerów o motywacje wie tyle, ile ja o hinduskich gusłach. Laurkę wystawiają Pracownicy, którzy oceniając miejsce pracy – pokazują czarne dziury. Prowadzę badania zaangażowania Pracowników w polskich firmach. Wyniki pokazują, że osoby zarządzające powinny skupić się na 4 aspektach:

 1. Doprecyzowaniu oczekiwań w zespołach, między sobą.
 2. Pomaganiu Współpracownikom w tym, by mogli robić to co potrafią najlepiej i chcą robić!
 3. Docenianiu Współpracowników, dawaniu wyrazów uznania. NIE chwaleniu!
 4. Szczere zainteresowanie drugą osobą.

Różnice pokoleniowe

Pokolenia X, Y czy Z różnią się znacząco między sobą. Coraz trudniej jest zrozumieć siebie nawzajem. Pokolenie moich rodziców ’50 jak mantra powtarzało: ucz się, zdobądź pracę i szanuj ją! Moje pokolenie ’77 uczyło się, pracowało sumiennie i budowało nowoczesną gospodarkę Polski. Pokolenie ’90 jest kompletnie inne. Będą zmieniać pracę ok 17 razy w życiu. Potrafią umówić się na spotkanie rekrutacyjne i nie przyjść. Potrafią zwolnić się sms’em i szukać nadal swojego miejsca. Przestrzeni, w której zostaną zrozumieni.

Presja na wzrost płac

Motywacja – przepaść między tym co robi biznes a co wie nauka. Nadal uważasz, że ludzi motywują głównie pieniądze? Już nie? To dobrze. A wiesz co wpływa na motywację ludzi? Turkusowe organizacje to miejsce pracy, w którym chce się pracować.

Nadchodzi era turkusowych organizacji

Frederic Laloux w swojej książce „Pracować inaczej” podsumował zmieniające się paradygmaty zarządzania. Wynikają one głównie ze zmian w poziomie świadomości ludzi oraz potrzeb. F.Laloux rozpropagował również hasło: turkusowe organizacje.

Jedno jest pewne, Polscy menedżerowie powinni przyjrzeć się krytycznym wzrokiem aktualnej kulturze organizacyjnej. Z lotu ptaka ocenić, które z obszarów można przenieść na wyższy poziom (struktury, procesy, praktyki)?

Ewolucja zarządzania

Czerwone firmy

Metafora: wataha wilków

Przykład: gangi, mafia, start-upy

Styl przywództwa: Drapieżnik, który czyha na ofiarę.

 • Silna władza przez wodza
 • Stosowanie siły w interpersonalnych relacjach (lider, przywódca)
 • Podporządkowanie innych, lęk, uległość
 • Publiczne pokazy okrucieństwa i kar
 • Słabe umiejętności planowania i budowania strategii
 • Koncentracja na krótkoterminowych celach
 • Zdolność do szybkiej reakcji na zagrożenia

Bursztynowe firmy

Metafora: armia

Przykład: agencje, szkoły publiczne, kościół, wojsko

Styl przywództwa: Autorytarne ograniczanie wolności

 • Formalna struktura hierarchiczna, tytuły
 • Odgórne dowodzenie (wydawanie poleceń) i kontrola
 • Raportowanie od podwładnych do szefów
 • Sztywne, niezmienne zbiory zasad
 • Myślenie na górze, działanie na dole
 • Największa wartość – stabilność
 • Doraźność działania
 • Ludzie są wymienialnymi zasobami

Pomarańczowe firmy

Metafora: maszyna

Przykład: korporacje międzynarodowe, szkoły społeczne

Styl przywództwa: Inżynier, który naoliwia maszynę i dba, by odpowiednio działała.

 •  Struktura piramidy
 • Cel: pokonanie konkurencji, osiąganie zysku i wzrostu
 • Innowacja – klucz przewodzenia na rynku
 • Zarządzanie przez cele, kaskadowanie zadań, kontrola
 • Korporacyjna chciwość
 • Polityka krótkowzroczności
 • Materialistyczny światopogląd

Zielone firmy

Metafora: rodzina

Przykład: organizacje pozarządowe, firmy, gdzie dominuje kultura wartości

Styl przywództwa: Służba tym, których się prowadzi.

 • Klasyczna struktura piramidy, lecz koncentracja na kulturze, wartościach
 • Decentralizacja, upełnomocnienie w celu osiągnięcia nadzwyczajnej motywacji
 • Wrażliwość na ludzkie uczucia
 • Kultura i wartości ważniejsze niż strategia
 • Szukanie sprawiedliwości, równości, współpracy, empatia

Turkusowe firmy

Metafora: żywy organizm

Przykład: pionierskie firmy

Styl przywództwa: Partycypacja, angażujące przywództwo.

 • Samoorganizacja – rozproszona władza, zespoły samodzielnie podejmują decyzje, inteligencja zbiorowa, autonomia
 • Dążenie do pełni – łączenie ze sobą ego, tożsamości, integrowanie umysłu, ciała i duszy; nieosądzanie, autentyczne słuchanie
 • Wartościowy cel – poczucie współodpowiedzialności za wytyczenie kierunku i wspólną wędrówkę
 • Budowanie na silnych stronach i potencjale ludzi
 • Minimalizowanie kontroli
 • Wewnętrzne poczucie słuszności
 • Dążenie do dobrze przeżywanego życia
 • Poszukiwanie sensu w dążeniu do celów

Co sprawia, że osoby otwierają się na wyższy poziom świadomości?

Według badań F.Laloux jest to życiowe wyzwanie, którego nie da się rozwiązać w ramach aktualnego światopoglądu.

Czy aktualne wyzwania polskich firm nie są życiowym wyzwaniem, które warto rozwiązać w nowy, lepszy sposób?