Program „Quick Wins – Szybkie zwycięstwa” – B2B

Organizacja pracy, procesy, przepływ informacji

CZUJESZ, ŻE Z TWOJEGO BIZNESU MOŻNA WYCISNĄĆ WIĘCEJ!?

 • Wiesz dobrze jak powinna wyglądać współpraca w zespołach, ale nie wszyscy Pracownicy Cię słuchają. Od ludzi oczekujesz maksymalnego zaangażowania. Zastanawiasz się jak wpłynąć na Pracowników by chętniej angażowali się w zmianę?

KROK

DLACZEGO WARTO

Program QUICK Wins B2B – szybkie zwycięstwa jest dedykowany firmom sprzedażowym i usługowym B2B, które chcą zwiększyć efektywność firmy lub jakość obsługi Klienta. To wyjątkowa propozycja indywidualnego doradztwa połączona z zaangażowaniem Pracowników Klienta.

Program QUICK WINS

 • uspójnia wiedzę dotyczącą najważniejszych wyzwań firmy
 • generuje dobrej jakości pomysły usprawnień
 • zwiększa współodpowiedzialność za rozwój własny i biznesu
 • wzmacnia zrozumienie między Pracownikami

 

WSPÓŁPRACA

OD POMYSŁU DO WDROŻENIA

Jako konsultant będę współpracował z Tobą, aby zrealizować Twoje obecne wyzwanie.
Poprowadzę Cię krok po kroku: analiza problemów, wyklarowanie głównych wyzwań firmy,
zaprojektowanie zmiany, stworzenie listy usprawnień, z podziałem na zadania, odpowiedzialność, osadzone w czasie.

KROK 1

DIAGNOZA

 • Mapowanie procesu z uwzględnieniem najważniejszych etapów obsługi Klienta
 • Wywiady, spotkania z wybranymi osobami 
 • Definiowanie „wąskich gardeł” i barier
 • Analiza głównych strat i operacji niedodających wartości w procesach
 • Określenie najważniejszych działań („dźwigni”), które doprowadzą do poprawy efektywności 

Cel

 • Określenie głównych potencjałów do rozwoju firmy
 • Wskazanie podstawowych obszarów strat
 • Wybranie zakresu działania – obszarów wdrożenia przyszłych usprawnień.

KROK 2

PROJEKTOWANIE

Działania

 • Projektowanie stanu przyszłego w obszarach wdrożenia
 • Zdefiniowanie wskaźników
 • Zdefiniowanie sposobu pomiaru postępów prac
 • Praca warsztatowa i koncepcyjna (np. burze mózgów, symulacje, sesje rozwiązywania problemów, etc.)
 • Określenie mierzalnych celów – „Jaki wynik chcemy osiągnąć?”
 • Projektowanie propozycji wartości – ścieżka obsługi Klienta – Customer Journey
 • Redefiniowanie zakresu obowiązków
 • Projektowanie obiegu informacji w firmie

Cel

 • Przygotowanie planu wdrożenia z konkretnymi działaniami
 • Określenie niezbędnych zasobów do wdrożenia
 • Określenie osób odpowiedzialnych i czasu wdrożenia dla każdego zadania
 • Określenie mierzalnych celów dla zespołu.

 

KROK 3

PLANOWANIE

Działania

 • Priorytetyzowanie zadań (osoba odpowiedzialna, termin)
 • Zmiana rutyn, standardów pracy i odpowiedzialności
 • Zmiana organizacji pracy
 • Wizualizacje wyników. Zarządzanie poprzez wizualizacje (offline i online)
 • Ustalenie oczekiwań wobec siebie

Cele

 • Podniesienie jakości i metod pracy
 • Podniesienie kompetencji zespołów
 • Redukcja i eliminacja strat
 • Poprawa wyników finansowych.

Konrad Dębkowski

Nazywam się Konrad Dębkowski. Pracuję jako konsultant biznesowy i trener. Specjalizuję się w motywacji pozafinansowej i efektywności zespołów. Pomagam menedżerom firm B2B budować innowacyjny, sprawnie działający  i bardziej efektywny zespół.

.

Aktywator Biznesu