Przekonania stają się Twoim przeznaczeniem

Przekonania stają się Twoim przeznaczeniem

Przekonania mogą budować i mogą niszczyć Twoje życie. Warto wiedzieć skąd się biorą, jaki mają wpływ i jak je zmieniać, jeśli jest potrzeba. Wyzwalają emocje, wzruszają i powodują łzy. Przekonania chronią Twoje ego, powodując, że czujesz się lepiej. „Twoje przekonania...
Jak analizować otoczenie, 5 sił Portera

Jak analizować otoczenie, 5 sił Portera

Pięć sił Portera to metoda opracowana przez amerykańskiego profesora ekonomii, Michaela Portera. Uważał, że można wskazać pięć sił, które opisują jak wygląda konkurencyjność w każdej branży. Pierwszy z czynników wskazanych przez M. Portera to siła rywalizacji...
Analiza SWOT | TOWS

Analiza SWOT | TOWS

Dla dokonania diagnozy pozycji strategicznej firmy można wykorzystać analizę SWOT/TOWS. Narzędzie to pozwala poznać obecną pozycję strategiczną firmy. Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów. Strengths (mocne strony) Weaknesses (słabe strony) Opportunities (szanse...