Kończy się era sprzedaży opartej na relacjach

Model Challenger™ jest własnością firmy CEB/Gartner

Szokujące wyniki badania (B2B)

W 2009 roku, gdy światowa gospodarka załamywała się a sprzedaż na rynku B2B z dnia na dzień malała – zapanowała panika. Na zlecenie – firma CEB miała odpowiedzieć na pytanie: co zrobić by osiągać wysoką sprzedaż w czasach kryzysu? CEB przeprowadziła badania, które trwały 4 lata. Przeanalizowano 70 000 wizyt handlowych 6 000 handlowców w 95 branżach na całym świecie. Wyniki zaskoczyły wszystkich.

Klienci nie mówią o relacjach

Gdy zapytano Klientów, co jest dla nich najważniejsze u handlowców – rzadko wspominali o dobrych relacjach. Okazało się, że podejście „zbuduj relacje a pojawi się sprzedaż” – przestało działać. Klienci powiedzieli, że najwyższą wartość mają ci sprzedawcy, którzy przedstawiają nowe pomysły na skuteczniejsze konkurowanie na rynku.

MODEL SPRZEDAŻY CHALLENGER™ – GARTNER NADAL AKTUALNY W 2021!

10 lat temu firma doradcza CEB (teraz Gartner) podzieliła się przełomowymi badaniami dotyczącymi sprzedaży. Badanie ujawniło odrębny profil sprzedaży, charakteryzujący się określonym zestawem umiejętności i zachowań, które wyróżniają sprzedawców osiągających najlepsze wyniki w sprzedaży B2B. Challenger™ jest nadal skuteczny.

Odkrycia firmy CEB

Prawie każdy handlowiec na rynku B2B reprezentuje 1 z 5 profili

Jeden zdecydowany wygrany i jeden przegrany

Najlepszy profil jest niezależny od kryzysu

5 profili sprzedawców w B2B

Pracuś

 • długo pracuje
 • stara się zrobić więcej, niż się od niego wymaga
 • nie poddaje się łatwo
 • ma silną wewn. motywację
 • lubi opinię na temat swojej pracy
 • jest zainteresowany ocenami i rozwojem

Specjalista od relacji

 • tworzy silne więzi
 • pozyskuje sojuszników
 • w firmie Klienta
 • nie żałuje swojego czasu, gdy może pomóc innym
 • jest dostępny i pomocny
 • umie z każdym współpracować

Samotnik

 • jest bardzo pewny siebie
 • słucha swojego instynktu, zamiast trzymać się reguł
 • sabotuje system
 • jest trudny do kontrolowania

Specjalista od problemów

 • przywiązuje dużą wagę do szczegółów
 • spełnia wszystkie obietnice, które złożył
 • proponuje sensowne rozwiązania problemów
 • szybko rozwiązuje problemy

Challenger

 • bardzo lubi prowadzić dyskusje
 • ma inny pogląd na świat
 • rozumie, na czym polega działalność firmy Klienta
 • uczy nowych rzeczy i doradza
 • jest asertywny, naciska na Klienta

Które z osób chciałbyś mieć w swoim zespole?

Jeden zwycięzca i jeden przegrany

Wnioski

 • najwięcej najlepszych sprzedawców należy do profilu Challenger™

 • największe nadzieje pokłada się w specjalistach od relacji, którzy mają przeciętne wyniki

 • można być przeciętnym na 5 sposobów

 • samotni handlowcy są również skuteczni!

Challenger™ pokazuje nowe sposoby zarządzania i konkurowania

Co odróżnia Challengera™ od innych profili?

NAUCZA

Proponuje nowe punkty widzenia
Potrafi komunikować się dwukierunkowo

DOSTOSOWUJE

Wie w jaki sposób Klient generuje wartość

Identyfikuje ekonomiczne dźwignie Klienta

KONTROLUJE

Potrafi rozmawiać o pieniądzach

Umie naciskać na Klienta

NAUCZANIE

 

Przedstawia Klientowi nowe, nietypowe punkty widzenia

 • przedstawia klientowi nowe, nietypowe punkty widzenia
 • kwestionuje to, jak Klienci postrzegają własną działalność
 • dostosowuje swoje uwagi do priorytetów Klienta
 • łączy przemyślenia z unikalnymi cechami wyróżniającymi dostawcę

Zachęca do dwustronnej komunikacji

 • dokładnie opisuje propozycję wartości dostawcy
 • zachęca Klienta, żeby zajął się sprawami priorytetowymi
 • umie odczytywać niewerbalne sygnały i rozpoznawać potrzeby Klienta, których się nie spodziewał
 • umie zapewnić sobie wsparcie osób z firmy Klienta, które mają wpływ na ostateczną decyzję i skoordynować ich współpracę

DOSTOSOWYWANIE

Zna czynniki kreowania wartości dla każdego Klienta

 • posiada dużą wiedzę na temat działalności Klienta
 • potrafi analizować problemy z różnych perspektyw
 • potrafi swobodnie rozmawiać z każdym, kto ma wpływ na ostateczną decyzję
 • bez trudu łączy unikalne możliwości dostawcy z indywidualnymi celami Klienta, by pokonać bariery utrudniające podjęcie decyzji o kupnie

Potrafi zidentyfikować czynniki ekonomiczne ważne dla Klienta

 • aktywnie śledzi to, co dzieje się w gospodarce
 • wie, jaki wpływ mają różne wydarzenia na działalność Klienta
 • dokształca Klienta w zakresie trendów w branży oraz najlepszych praktyk

KONTROLA

Umie swobodnie rozmawiać o pieniądzach

 • zna ceny dostawcy i konkurencji
 • w zrozumiały sposób łączy wartość produktów, usług dostawcy z ceną transakcji
 • Umie rozpoznać moment, w którym nie warto już walczyć o transakcję

Potrafi wywrzeć presję na Klientach

 • rozumie jak przebiega proces podejmowania decyzji
 • potrafi wpływać na głównych graczy w procesie zakupu
 • uprzedza obiekcje i naciska na Klienta, by osiągnąć pożądany wspólny rezultat
 • pozyskuje sprzymierzeńców w firmie Klienta, którzy pomagają mu w osiągnięciu konsensusu i sfinalizowaniu transakcji, działając na jego rzecz.

Szokujące dane
co wpływa na lojalność klientów w B2B?

próba, n=5000 osób

%

Wartość firmy, marki

%

Dostawa produktów, usług

%

Stosunek wartość/cena

%

Wrażenia z procesu zakupowego

Wrażenia z procesu zakupu

 • pokazuje nowe, nietypowe sposoby na konkurowanie
 • pomaga ocenić alternatywy
 • zapewnia ciągłe doradztwo i konsultacje
 • pomaga uniknąć potencjalnych zagrożeń
 • przekazuje wiedzę o możliwych problemach, rezultatach
 • ułatwia zakup
 • ma duże poparcie w mojej firmie

Budowanie marki, doskonalenie produktu, usługi, poprawa jakości obsługi klienta

są pierwszym krokiem w walce o lojalność klienta, nie ostatnim!

źródło: CEB, CEB Sales Leadership Council 2011

Niektórzy sprzedawcy marnują czas swoich klientów 

Klienci mówią, że czują się okradzeni