LMI – Motywacja Osiągnięć 

Najlepsze narzędzie na polskim rynku do pomiaru profilu motywacji do osiągania celów

ROZWÓJ

CZYM JEST LMI – MOTYWACJA OSIĄGNIĘĆ

LMI to profesjonalne narzędzie naukowe, które dostarcza kluczowych informacji dotyczących motywacji człowieka. Metoda LMI została opracowana przez H.Schulera i M.Prochaskę na Uniwersytecie Hohenheim w Stuttgarcie. Naukowcy dokonali integracji najważniejszych aspektów motywacji osiągnięć z teorii psychologicznych.

DLACZEGO MOTYWACJA OSIĄGNIĘĆ JEST WAŻNA?

Motywacja osiągnięć jest szczególnie ważna tam, gdzie Pracownik sam decyduje o organizacji pracy i sposobach wykonania zadań. W obecnych czasach wiele uwagi i wysiłku poświęca się adaptacji, rozwojowi osobistemu i doskonaleniu umiejętności. By sprostać wyzwaniom, człowiek potrzebuje nie tylko jasno określić cele, do jakich zmierza, lecz także ukształtować w sobie dostatecznie silne motywatory by podejmować działania i trwać przy nich.

ZASTOSOWANIA

ROZWÓJ OSOBISTY

REKRUTACJA

PLANOWANIE ŚCIEŻKI ROZWOJU

COACHING

IDENTYFIKACJA I ROZWÓJ TALENTÓW

KORZYŚCI

CO ZYSKASZ DZIĘKI LMI?

Jeżeli jesteś Liderem/Menedżerem

LMI ułatwi Ci:

– budowanie efektywnych zespołów
– poprawę komunikacji w firmie
– motywowanie i delegowanie zadań
– budowanie zaangażowania
– coaching i mentoring
– rozwój mocnych stron Pracowników
– eliminowanie słabych stron Pracowników
– zarządzanie talentami w firmie

Jeżeli jesteś specjalistą HR

LMI ułatwi Ci:

– rekrutację odpowiednich osób i on-boarding
– planowanie ścieżek rozwoju Pracowników
– rozwój kompetencji przywódczych
– budowanie efektywnych zespołów
– coaching i mentoring
– zarządzanie talentami w firmie
– budowanie odpowiedniej kultury organizacji

Jeżeli jesteś Pracownikiem

LMI ułatwi Ci:

– planowanie ścieżki rozwoju, kariery
– podejmowanie lepszych decyzji
– rozwój kompetencji przywódczych
– budowanie efektywności osobistej
– poprawę komunikacji w firmie/w domu
– polepszenie relacji z innymi osobami

INDYWIDUALNY PROFIL MOTYWACJI

 

LMI to badanie osobowości specjalnie zaprojektowane przez naukowców do wykorzystania przez kadrę kierowniczą w firmach. W wyniku jego zastosowania otrzymuje się raport pokazujący główne motywatory. W raporcie znajdziesz obszary: mocne strony Pracownika, najefektywniejszy sposób kierowania Pracownikiem, potencjalne zagrożenia.  

MOTYWATORY

Motywatory to względnie stałe cechy osobowości, które kształtują się w oparciu o cechy biologiczne, jak również w wyniku decyzji i doświadczeń. Wzorce, które posiadamy determinują myślenie, czucie oraz postępowanie. Każda osoba posiada różny stopień natężenia każdego z motywatorów.

Motywatory są pogrupowane w 3 obszary:

 • Pewność siebie
 • Ambicja
 • Samokontrola
 • Elastyczność
 • Odwaga
 • Preferowanie trudnych zadań
 • Niezależność
 • Wiara w sukces
 • Dominacja
 • Zapał do nauki
 • Ukierunkowanie na cel
 • Wysiłek kompensacyjny
 • Dbanie o prestiż
 • Satysfakcja z osiągnięć
 • Zaangażowanie
 • Nastawienie na rywalizację
 • Flow
 • Internalizacja
 • Wytrwałość
 • Samokontrola

ELASTYCZNOŚĆ

Sposób radzenia sobie z sytuacjami i zadaniami nowego rodzaju. Pokazuje czy osoba badana jest gotowa do zmian i preferuje doświadczanie czegoś nowego, nawet wówczas, gdy występują nieprzyjemności i istnieje ryzyko niepowodzenia. Wymiar pokrewny ekstrawersji i otwartości na doświadczenie.

ODWAGA

Przewidywanie efektów działania, w tym możliwości niepowodzenia. Pokazuje w jaki sposób osoba badana reaguje na lęk przed niepowodzeniem i jak reaguje w stresowych sytuacjach. Wymiar bardzo bliski cesze neurotyzmu.

PREFEROWANIE TRUDNYCH ZADAŃ

Poziom wybieranych zadań i ryzyka przy ich realizacji. Daje informację czy badany wybiera łatwiejsze zadania, czy raczej trudne, ambitne, które wymagają dużych umiejętności. Wymiar występujący w wielu koncepcjach motywacji.

NIEZALEŻNOŚĆ

Samodzielność w działaniu. Daje obraz czy badany woli kontrolę ze stronę innych czy raczej samodzielność. Wymiar dotychczas nieuwzględniany w teoriach motywacji osiągnięć. Występuje w innych diagnozach osobowości.

WIARA W SUKCES

Przewidywanie wyników działań w kategorii sukcesu. Przedstawia wiarę we własne umiejętności i wiedzę na drodze do realizacji celów, również wtedy, gdy wystąpią przeszkody. Koncepcyjnie wymiar pokrewny „nadziei na sukces”.

DOMINACJA

Tendencja do wywierania wpływu na innych i gotowość do brania odpowiedzialności za innych. Pokazuje poziom przejmowania inicjatywy w zespole. Dominacja zawiera wyraźny składnik witalności i pozostaje w związku z cechą ekstrawersji.

ZAPAŁ DO NAUKI

Dążenie do poszerzania wiedzy. Odsłania motywację związaną z chęcią do własnego rozwoju, nauki czegoś nowego lub zdobywania wiedzy, nawet wtedy, gdy nie wiążą się z tym bezpośrednie korzyści.

UKIERUNKOWANIE NA CEL

Postawa w odniesieniu do przyszłości. Wskazuje chęci badanego w obszarze wyznaczania krótko- i długoterminowych celów oraz planowania własnego rozwoju.

WYSIŁEK KOMPENSACYJNY

Wysiłek wkładany w przygotowanie się do zadania, jak i realizację w obliczu lęku przed niepowodzeniem i „niespisaniem się”, oznaczający konstruktywne jego pokonanie.

DBANIE O PRESTIŻ

Dążenie do odgrywania ważnej roli w środowisku społecznym i zajmowania wiodącej pozycji w hierarchii społecznej. Pokazuje starania badanego względem uznania za osobiste osiągnięcia (orientacja na status).

SATYSFAKCJA Z OSIĄGNIĘĆ

Potrzeba przeżywania pozytywnych stanów uczuciowych związanych z sukcesem. Daje informację jaka jest ambicja osoby badanej i czy jej poczucie własnej wartości jest uzależnione od dokonań.

ZAANGAŻOWANIE

Gotowość do wysiłku. Pokazuje czy badany potrafi silnie zaangażować się w długotrwałe działania oraz jaki jest poziom jego aktywności. W odróżnieniu od pracoholizmu – zaangażowania nie cechują negatywne przeżycia.

NASTAWIENIE NA RYWALIZACJĘ

Tendencja do rywalizowania i konkurowania, jako bodźców do wykonywania zadań. Daje informacje o tym, czy dla osoby jest ważne porównywanie się z innymi i
wygrywanie.

FLOW (PRZEPŁYW)

Tendencja do intensywnego zaangażowania, poświęcania się zadaniom i problemom, bez jakiegokolwiek rozpraszania.

INTERNALIZACJA

Sposób wyjaśniania skutków działania. Pokazuje w jakim stopniu osoba badana tłumaczy przyczyny porażek i sukcesów (wewnętrznie lub zewnętrznie). Pojęcie wywodzi się z poczucia lokalizacji kontroli.

WYTRWAŁOŚĆ

Wytrwałość i wykorzystywanie sił do realizacji własnych celów lub pokonywania trudności. Pokazuje jak badany reaguje: czy zwiększa zaangażowanie i wysiłek, czy „odpuszcza”.

SAMOKONTROLA

Sposób organizowania i realizowania zadań. Czy osoba badana potrafi samodzielnie zorganizować sobie pracę, bez odwlekania obowiązków czy brakuje jej dyscypliny? Wymiar bliski cesze sumienności.

PROCES

JAK REALIZUJĘ USŁUGĘ

1
ZAMÓWIENIE
I WPŁATA

2
OTRZYMASZ LINK
DO BADANIA ONLINE

3
PRZYGOTUJĘ
RAPORT Z BADANIA

4
OTRZYMASZ RAPORT
NA MAILA

5
SPOTKAMY SIĘ ONLINE
I OMÓWIMY RAPORT

Powyższe ceny w PLN są wartościami netto. Do kwoty zostanie doliczony podatek VAT 23%.

Potrzebujesz większą liczbę badań dla Twojego zespołu?
Napisz – mam dla Ciebie wyjątkowe warunki: biuro@aktywator.eu

Zaufali nam

Getinbank
Polska Grupa Farmaceutyczna
Kruk S.A.
BORG Automotive
Tubądzin
Direct IT
eFitness
Alior Leasing
Fortis
Aureus
Inagri
CCG - Clear Communication Group
SUM Poland
Canexpol
Finansowanie
Scanfil
Chemaxpol
Cosmedica
OrganikAgro